Ürün İşleme

Mutfak içerisinde, kritik kontrol noktaları belirlenir; buna göre ürün mamul haline getirilir. Dondurulmuş ürünlerin çözdürülme işlemi ile ilgili personel bilgilendirilir. Şahit numuneler hijyenik koşullarda alınır, 72 saat soğuk hava deposunda saklanır. Üretimde ve serviste kullanılan ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilir.
Ürünün işlenmesi, pişirilmesi, soğutulması, sevkiyatı ve servisi kritik noktalar dikkate alınarak planlanır. Bu kontrol aşamaları, proses kontrol formu ve ürün ayıklama formu ile kayıt altına alınır.

urun-isleme